leasing
Vi är specialiserade på leasing & upphandling.
KOM IGÅNG MED LEASING

Vi hjälper dig att upphandla och leasa kvalitativa produkter och tjänster med våra marknadsledande och auktoriserade leverantörer. Genom Leasing behåller ditt företag kapital och betalar istället en fast månadsavgift vilket förenklar bokföring och budgetering.

Hör av dig till oss så gör vi en bedömning efter dina specifika behov och önskemål.

Vad kan leasas?

  • IT-utrustning
  • Telekommunikation
  • Kontorsinredning
  • Maskiner

Vad händer efter avtalstidens slut?

I god tid innan leasingavtalet går ut så kontaktar vi er för att besluta vad som skall ske med utrustningen. Vanligtvis köper du som leasingtagare utrustningen till det förutbestämda restvärdet och blir då ägare till utrustningen. Ni kan även förlänga leasingen mot en reducerad leasingavgift.

Leasing

Fördelar med leasing:

– Företaget binder inte upp eget kapital och slipper förbetala moms.

– Enkelt att budgetera tack vare en fast månadsavgift.

– Vanligtvis räcker objektet som säkerhet och ingen ytterligare kontantinsats krävs.

– Bra för företagets likviditet / cashflow.

– 100 % avdragsgillt för företaget.

– Företaget behöver inte redovisa objektet som en tillgång i balansräkningen.

– Kostnaden sprids ut under den period som leasingobjektet används.

Vad är skillnaden mellan leasing och hyra?

Det finns flera fördelar med att leasa eller hyra istället för att köpa. De allra flesta av våra kunder väljer leasing men det finns fall då det lämpar sig bättre att hyra i stället. Vad som passar ditt företag bäst beror på flera faktorer. Men man kan sammanfatta det så här: Vill du kunna uppdatera utrustningen kontinuerligt ska du välja att hyra den. Är planen i stället att behålla utrustningen ska du välja leasing.

Vad är skillnaden mellan leasing och avbetalning?

Avbetalning är ett annat sätt att ordna finansiering i syfte att minska kapitalbindningen. Skillnaden är att vid ett köp med avbetalning blir företaget ägare till objektet och de skall då tas upp
som en tillgång i balansräkningen.