Välkommen till tolkia som
tolk eller översättare
Tolkia arbetar kontinuerligt för att vara en attraktiv arbetsgivare och vi erbjuder många möjligheter för dig som söker jobb hos oss. Välkommen med ansökan nedan.
Smart, enkel & smidig
Tolkias Tolkapp
  • Besvara uppdragsförfrågningar med ett klick
  • Få svar omgående från Tolkia när du har blivit tilldelad ett uppdrag
  • Se ditt arbetsschema – se ”Dagens uppdrag”, ”Att göra”, ”Avbokade uppdrag”, “Utförda uppdrag” och ”Redovisade uppdrag”
  • Se erhållen ersättning per uppdrag
  • Se detaljerad information om uppdrag
  • Erhålla meddelanden från Tolkia löpande kring speciell krav om tolkuppdarget.
  • Erhåller lönespecifikation.
kindpng_922275_3

intresseanmälan