Fakturaköp

sälj_faktura

Kom igång med Fakturaköp

Varför vänta 30, 60 eller 90 dagar på att få betalt från era kunder? Vid ett fakturaköp får ni utbetalt inom 24 timmar och ni slipper oroa er för att inte få betalt. Vi gör alltid en individuell bedömning utefter era önskemål och behov samtidigt som vi inte ställer några krav på antalet fakturor under avtalsperioden.

Varför ska du använda fakturaköp?

Största fördelen med fakturaköp är att ditt bolag får ökad likviditet, slipper låsa upp kapital under fakturaperioden samt får ett ökat kassaflöde. Vi ser till att processen blir smidig och sköter det administrativa arbetet såsom utskick av fakturor, påminnelser och eventuell inkassohantering. Kunden är och förblir din.

likviditet